Vesti

Sezona gajenja borovnice u 2023. godini

U zasadima borovnice u Srbiji, sezona njenog gajenja se privodi kraju. Spremaju se rodni pupoljci za narednu sezonu i biljke se polako pripremaju za ulazak u fazu mirovanja. Proizvodnja borovnice u ovoj sezoni  bila je teška i nepredvidiva. U tome su klimatski faktori igrali značajniju ulogu. Blaža zima sa malom količinom padavina i niskim temperaturama, ukazivala je da će vegetacija i ove sezone ranije početi.