Vesti

ZAŠTO JAGODE TREBA SADITI U PROLEĆE?

Iza nas je višegodišnje iskustvo sa holandskim bezvirusnim sadnicama, više od 10 sorti jagoda i prolećnom sadnjom. Imali smo u proteklom periodu ogledna polja u okolini Beograda, Kruševca i Šapca, isprobali smo tehnologije uzgoja u jednoredu i dvoredu, uporedili smo prolećnu i letnju sadnju i možemo Vam, kada nam Vi kažete koje vreme dospeća i koje tržište želite, sa sigurnošću preporučiti i sortiment i tehnologiju uzgoja.

Zašto izabrati sertifikovane sadnice jagoda?

Jedan od osnovnih uslova uspešne proizvodnje jagode predstavljaju sortno čiste, kvalitetne i zdravstveno ispravne sadnice jagoda. U tom smislu, jedino korišćenjem sertifikovanih sadnica jagoda (ili bar standardnih) pri zasnivanju proizvodnih zasada možete ostvariti kvalitetnu i visokorentabilnu proizvodnju jagode. Na žalost, stanje proizvodnih zasada u našoj zemlji je veoma loše, jer se najveći deo novih zasada podiže sadnicama jagoda dobijenih iz rodnih zasada, čime se nanosi ogromna šteta ovoj proizvodnji.