PRESSCONTROL

Elektronski uređaj za kontrolu i zaštitu pumpe

kontrola i zastita pumpe

- Startovanje i zaustavljanje pumpe zavisi od otvaranja ili zatvaranja slavine.
- Zaustavlja pumpu u slučaju nedostatka vode i sprečava njen rad na suvo.
- Može se instalirati na površinskim i potapajućim pumpama.
- Eliminiše potrebu za proširenjem rezervoara, nepovratnim ventilima, filterima i dodatnim delovima.
- Ne zahteva održavanje.


Tehničke karakteristike

 Monofazni mrežni napon 230 Vac
 Prihvatljivo odsupanje napona +/- 10%
 Frekvencija 50-60 Hz
 Maksimalna struja 10A
 Maksimalna snaga 1,5 kW
 Zaštitni stepen IP65
 Maksimalni radni pritisak 12 bar
 Maksimalna radna temperatura 65°C
 Minimalni protok ˜ 1 l/min
 Muška konekcija 1"


Kontrolna tabla

kontrola i zastita pumpe

Uređaj možete instalirati direktno na pumpu ili između pumpe i prve slavine.

Povezati sve kablove, proveriti da li je pumpa pravilno nameštena, zatim otvoriti slavinu i uključiti u struju.

Zelena "Power on" lampica će se upaliti i pumpa će krenuti sa radom (žuto "Pump on" će nastaviti da svetli). Sistem će početi sa radom nakon nekoliko sekundi. Ako se sistem ne pokrene za to vreme uređaj će zaustaviti pumpu (sijaće crveno "Failure") . Držite dugme "Restart" pritisnuto sve dok se crveno svetlo "Failure" ne ugasi i voda ne izađe iz otvorene slavine.

Kada se slavina zatvori pumpa će prestati sa radom posle pet sekundi (žuta lampica će se ugasiti).

Nakon toga će uređaj pumpu gasiti i paliti sa otvaranjem i zatvaranjem slavine.

U slučaju da nema dovoljno vode uređaj će prekinuti pumpu i štitiće pumpu od rada na suvo. (svetleće crveno "Failure"). U slučaju iznenadnog nestanka struje, uređaj će se automatski ponovo uključiti kada dođe struja.


kontrola i zastita pumpe

mode_edit