FERTICLICK

Ferticlick Pump je precizan sistem za jednostavo proporcionalno ili volumetrijsko đubrenje. Sastoji se od elektronske ploče sa komandama, 12-voltna pumpa i merač protoka (10 impulsa / litara).

Automatski proporcionalni sistem doziranja 12 VDC.

Karakteristike:

  • 1 đubrivo sa volumetrijskim i proporcionalnim doziranjem sa umerenim protokom čije je ubrizgavanje 500 l/h na 4 bara pritiska.
  • Alarm nedovoljne brzine protoka
  • Napajanje: 12 VDC
  • Izlazi: 12 VDC