Kapljači

KAPLJAČI ZA RAVAN TEREN I TEREN POD NAGIBOM

Postoji nekoliko vrsta kapljača za različite namene. Sve kapljače možemo generalno podeliti na dve grupe:

1. Kapljači za navodnjavanje retke sadnje voća
2. Kapljači za hidroponsko navodnjavanje.

Navodnjavnje kapljačima koji se ugrađuju (ubadaju) oko stabla preporučujemo samo kod retke sadnje voća, gde su rastojanja između stabala preko 3 m i gde nemamo na raspolaganju dovoljnu količinu vode za navodnjavanje. Ovaj vid navodnjavanja takođe preporučujemo za hobi varijante proizvodnje a za profesionalno navodnjavanje preporučujemo laterale sa već ugrađenim kapljačima u izabranom rastojanju (koraku) između kapljača.

Treba znati da je pogrešno sledeće:

a) Ugraditi samo jedan kapljač uz samo stablo. OBRAZLOŽENJE: Jedan kapljač je kao ni jedan i ugrađen uz samo stablo on nije efikasan jer su žile korenovog sistema, koje usvajaju vodu i hranu na periferiji korenovog sistema a ne uz stablo.

b) Jedan kapljač je kao ni jedan a dva su kao jedan! OBRAZLOŽENJE: Svakako je bolja varijanta od prethodne ali, ako su u pitanju stara i visoka stabla, na ovaj način samo delimično rešavamo problem navodnjavanja.

Ako želimo koliko-toliko korektno navodnjavnje treba ugraditi bar po dva kapljača sa obe strane stabla a kod retke sadnje sa visokim stablima bolje je rešenje postaviti kapljače kružno (najbolje spiralno) oko stabla.

Generalno, poprečno u odnosu na redove postavlja se primarni vod a u smeru redova postavljaju se sekundarni vodovi u koje se ugrađuju kapljači. Za sekundarni vod treba birati creva od originalnih materijala niske gustine i za radni pritisak 4 bara. Materijal ovih creva je elastičan i kada se buši rupa prečnika 3mm i kroz nju se ubode kapljač, nikada neće doći do curenja između zida rupe na crevu i samog kapljača, već će voda uvek kapljati kroz kapljač.

Po konstrukciji kapljači se dele na:
a) Kapljače za ravan teren (ili do max 2% nagiba) i
b) Kapljače za teren u nagibu (preko 2% nagiba).

a) Radni pritisak za kapljače za ravan teren u zavisnosti od konstrukcije kreće se u intervalu od 0,5-1,5 bar. Ako se sistem priključi na cisternu i navodnavanje se vrši slobodnim padom cisterna bi morala da bude visinski na minimum 5 m od nivoa gornje strane plantaže.

b) Kapljači za teren u nagibu moraju imati odgovarajući radni pritisak da bi dali ravnomernu količinu vode na početku i na kraju reda. Najčešće je radni prititisak između 1 i 2 bara a tačna vrednost pritiska zavisi od dužine reda, broja kapljača u redu i protoka po kapljaču, kao i prečnika sekundarnog voda u koji se ugrađuju kapljači (16, 20 ili 25mm).

Različiti modeli kapljača:

Druga podela kapljača po konstrukciji je prema protoku:


a) Kapljači sa konstantnim protokom, najčešće 2, 4 ili 8 l/h pri pritisku 1,5 bar
b) Kapljači sa podešavajućim protokom - primenjivati samo na hobi plantažama sa malim brojem stabala. Praktično, kada imate 100 i više kapljača, ne moguće je podesiti ravnomeran protok na prvom i poslednjem kapljaču.

2. Kapljači za hidroponsko navodnjavanje

Primenjujemo ih za navodnjavanje povrća i cveća kada se uzgoj vrši u saksijama, vrećama i/ili tresetu i mineralnoj vuni.

Takođe se sve više koristi i za hidroponski uzgoj kod borovnica. U zavisnosti od veličine saksije preporučuje se 3 ili 4 kapilara po jednoj saksiji.

Ovakav vid navodnjavanja je najčešće primenljiv kada imamo i automatizovano navodnjavnje i fertirigaciju.

Preporuka: Kada imamo sistem sa velikim brojem biljaka uvek primeniti PC kapljač zbog ravnomerne distribucije vode i hraniva.

Različiti modeli kapljača za hidroponsko navodnjavanje:

Primeri kapljača sa jednim, dva i četiri izlaza:

kapljač

Hidroponski uzgoj borovnica

kapljaci

kapljaci    kapljaci

Kontaktirajte nasPošaljite nam poruku

Kontakt forma

ATP Irrigation d.o.o.

ATP Irrigation d.o.o. posluje pod ovim nazivom od 2005. godine, a prethodno, kao ATP GROUP, od 1998. godine, tako da smo na tržištu Srbije prisutni već 20 godina. Radno vreme kompanije: Radnim danom od 8-16h, subotom 08-12h.

Adresa

ATP Irrigation
Bulevar Oslobođenja 172
11040 Beograd, Srbija

Pronađite nas
mode_edit