PUMPSTOP up

kontrola i zastita pumpe

- Zaustavlja pumpu u slučaju nedostatka vode, i sprečava njen rad na suvo.
- Zaustavlja pumpu i čuva motor u slučaju preopterećenja.

kontrola i zastita pumpe

Kontrolna tabla

kontrola i zastita pumpe

Instalacija i pokretanje uređaja

Povezati sve kablove, proveriti da li je pumpa pravilno nameštena, zatim otvoriti slavinu i uključiti u struju.

U slučaju nestašice vode na usisnoj grani, uređaj će zaustaviti pumpu, time je štiti od rada na suvo.

Ovaj proces se pokazuje treptajem crvene lampice na kojoj puiše "Failure".

U slučaju da dođe do oscilacije u napajanju i bude preko 8 Ampera (ili 10 Ampera za Pumpstop UP verziju), uređaj će zaustaviti motor pumpe i zaštititi od velikog napona.

Ovaj kvar se pokazuje na crvenoj lampici na kojoj piše "Failure".

Za vraćanje na normalan rad uređaja u sistem pretisnuti restart dugme.

U slučaju iznenadnog nestanka struje, uređaj će se automatski uključiti kada dođe struja.

kontrola i zastita pumpe

mode_edit