Treset i supstrat

ATP IRRIGATION za potrebe sadnje borovnice uvozi treset u balama od 6000l koji je prema svojim karakteristikama specijalno namenjen uzgoju borovnice.

Treset je 100% prirodan, beli sa stepenom dekompozicije H2-H4 i strukturom 10-40 mm. Sadržaj organske materije je > 95%, pH vrednost u rasponu od 3.8-4.2, a EC vrednost 0.1.  Biljno poreklo obuhvata Sphagnum sp. 80-85%, Eriophorull1 sp. 5-10 % dok ostalih biljaka ima 0-15%. U pitanju je čist treset bez dodataka aditiva.

Supstrat je uvozni u balama od 4000 - 6000l. Za proizvodnju supstrata se koriste 4 komponente:

  1. Treset
  2. Vlakna kokosa / vlakna četinara
  3. Perlit
  4. NPK fertilizator 

pH supstrata u KCL-u 2.8 -3.5, , sadržaj hranljivih elemenata N, P i K 50-400mg/l.

treset
treset
treset