Subirigacija

SUBIRIGACIJA – PODZEMNO NAVODNJAVANJE

Subirigacija je najbolji vid navodnjavanja jer se na taj način voda i hraniva distribuiraju direktno u zonu korenovog sisitema. Jedino kod ovog načina navodnjavanja nemamo gubitaka vode i hraniva na isparavanje, biljka ih odmah usvaja i kada se posmatraju eksploatacioni troškovi i rezultat ostvaren u proizvodnji, svakako da je subirigacija najisplativija.

Navodnjavanje subirigacijom, zbog svog načina instaliranja, najčešće se primenjuje na višegodišnjim zasadima, odnosno na plantažama voća. Kada se na plantaži voća vrši postavljanje sistema navodnjavanja prvo pravilo je da se sa svake strane reda postavi po jedan lateral sa kapljačima što većeg protoka (ne preporučuje se ispod 2 l/h po kapljaču). Uvek birati laterale koji imaju što veći broj izlaznih rupica. U zavisnosti od strukture zemljišta, vrste voća i podloge na koju je voće kalemljeno, laterali se postavljaju u odnosu na red levo i desno na min 50 cm pa sve do 1 ili 1,5 m a kada je u pitanju dubina laterala onda na dubinu od 20 cm pa do 50-60 cm. Ovo znači da se postavljanje sistema izvodi ako ne pre sadnje, onda najkasnije u drugoj ili trećoj godini da pri postavljanju lateral ne bi došlo do kidanja i/ili presecanja korenovog sistema. Drugo pravilo je da se razvodni sistem postavlja "u prstenu", odnosno da napajanje vršimo sa obe strane laterala. Poslednje pravilo je ovakav sistem morate ispirati dva puta godišnje i kroz njega propuštati supstancu "Treflan" koja će da ispira sistem i ukloni sitne dlačice korenovog sistema koje mogu zapušiti izlaznu rupicu na kapljaču.

S obzirom da imamo laterale većeg protoka, da po svakom redu imamo dva laterala i da su priključci laterala na razvodni sistem ispod površine tla, za napajanje sistema uvek treba imati na raspolaganju izvore većeg kapaciteta i uvek treba računati na to da ćemo, u zavisnosti od veličine plantaže, imati veći broj šahti. Praktično, u odnosu na navodnjavanje sa jednim lateralom subirigacija je najmanje duplo skuplja u fazi investiranja, ali se kasnije, kroz eksploatacione troškove i potom kroz ostvareni rezultat u proizvodnji, posmatrano na duži rok subirigacija svakako isplati.

Iz svega navedenog dolazi se do zaključka da je subirigacija preporučljiva samo kod višegodišnjih zasada.

sub irrigacija
subirrigacija

UKOLIKO SU VAM POTREBNE DODATNE INFORMACIJE BIĆE NAM ZADOVOLJSTVO DA NAS KONTAKTIRATE

   +381 63 80 37 132 Mile Radisavljević

+381 63 80 57 632 Nikola Marković

ili

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 VAŠ 

mode_edit