Prateća oprema

O čemu bi trebalo voditi računa kod pomoćnih materijala?

Ankeri – neophodno je da imaju kuku savijenu "na hladno" u tom slučaju neće doći do pucanja.

Prečnik stabla ankera koji koristimo je određenog prečnika dok dužina varira 100 – 135cm u zavisnosti od terena.

Pocinkovana sajla Ø7 mm – vrhunskog kvaliteta – 19 niti.

Pocinkovana sajla Ø5 mm – vrhunskog kvaliteta – 19 niti.

protivgradna mreza

Pocinkovane žice imaju zateznu čvrstoću ne manju od 1.100 N/mm2 i ne istežu se. Žice u ovom kvalitetu se prepoznaju po tome što se ne mogu motati u krug pri zatezanju, tako da ako izvođač koristi tip zatezača gde se žica namotava u krug preko osovine onda žica nema navedenu zateznu čvrstoću i istezaće se tokom eksploatacije a posle dva - tri dotezanja će se pokidati.

Sajle i žice se fiksiraju sa pocinkovanim žabicama koje na poprečnoj pločici imaju "zube" protiv klizanja.

protivgradna mreza

protivgradna mreza