Pokrivanje cele površine

Poljoprivredna proizvodnja kod nas se uglavnom odvija na otvorenom polju gde je nezaštićena od raznih vremenskih nepogoda a posebno grada i ranih prolećnih mrazeva.

Zaštita protivgradnim mrežama smatra se najefikasnijom zaštitom od grada i preporučuje se u svim regionima u kojima se često javlja grad. Osim što štite zasad od grada uloga im je i da pri visokim temperaturama smanjuju štetu nastalu od ožegotina.

Investicija nije mala, kreće se u vrednosti jednogodišnjeg prinosa u punoj berbi, ali treba znati da oštećenja od grada, pored toga što oštećuju biljku, nanose štetu prinosima i naredne godine za oko 50%.

Idealna varijanta je mrežu postaviti pre sadnje da bi se sprečilo oštećenje mladih biljaka, ali ako investitor to nije u mogućnosti, a planira da u prespektivi postavi mrežu, trebalo bi bar u startu da postavi odgovarajuće stubove koji će da nose špalir a kasnije i mrežu

Najbolje rešenje je da se kod projektovanja i pokrivanja plantaža protivgradnim mrežama pokrije cela površina. Na taj način ostvaruje se 100% - tna zaštita od grada, najveći procenat zasene i najbolja mikroklima sa najvećim procentom relativne vlažnosti vazduha. To je posebno značajno za dobijanje intezivnije boje kod jabuka i ostalog voća gde bolja obojenost daje veću cenu. Pokrivanjem cele površine, bočnih i čeonih strana postiže se 100% - tna zaštita od ptica i značajno se smanjuje (ako ne i potpuno eliminiše) problem koji izazivaju štetni insekti.

otkup borovnica
otkup borovnica
otkup borovnica
otkup borovnica