Pluvio kapajuće trake

pluvio

Pluvio® je kapajući sistem proizveden u vidu tanke, fleksibilne trake , sa ugrađenim brzokapajućim kapljačima koji su postavljeni na razmacima od 10, 15, 20 pa sve do 150cm. Napravljen je od polietilena vrlo dobrog kvaliteta, koji garantuje maksimalnu, dugoročnu pouzdanost i najbolje performanse u pogledu mehaničke čvrstine i otpornosti na istezanje.

Ova vrsta kapljača, koju je patentirao ATP s.r.l. je umetnuta tokom istiskivanja same trake da bi se postigla maksimalna povezanost između kapljača i unutrašnjeg zida trake.

pluvio

Njegov lavirintski sistem umanjuje pritisak vode i dizajniran je tako da bude dovoljno veliki da bi se izbegla mogućnost začepljenja i taloženja čestica. Povrh toga, ovakva struktura umanjuje gubitke vode i omogućava ravnomeran protok i na velikim dužinama redova. Kapljači besprekorno funkcionišu i pri malim pritiscima (prilikom zalivanja iz cisterne) i na terenima sa velikim nagibom (primer iz naše prakse dokazano besprekorno funkcioniše i pri padu od 38% ).

Pluvio® kapajuće trake predstavljaju pouzdano i prikladno reše

Pluvio® kapajuće trake predstavljaju pouzdano i prikladno rešenje za sisteme navodnjavanja primenjene u bilo kojoj vrsti uzgoja, intenzivne irigacije otvorenih polja kao i uzgoja hortikulturnih (drvenastih vrsta, cvetnih vrsta,...) i za upotrebu u baštovanstvu.

Pluvio® kapajuće trake i njihov poseban kapljač dozvoljavaju nam da programski odredimo neophodnu količinu vode i da smanjimo troškove rada sa značajnim porastom kvantiteta i kvaliteta useva na kojim ih primenjujemo.

pluvio

Dostupne varijante:

Prečnik kapajuće trake: 16mm i 22mm.
Debljina zida trake: 150, 200, 254, 305, 381 i 457µ. (debljina je izražena u mikronima).
Razmaci između kapljača: 10, 15, 20 do 100cm.
Protoci kapljača: 0.8, 1.2, 1.6, 2, 3 i 4 l/h.

Širok asotriman različitih debljina trake i razmaka između kapljača je dizajniran tako da ispuni različite potrebe prema navodnjavanju, za sezonske ali i dugoročne sisteme za navodnjavanje.

Prednosti Pluvio® kapajućih traka:

- Snabdevanje vodom je proračunato za svaku rupu, što se može utvrditi porastom kvaliteta i količine
   vode koja je proračunata prema potrebama biljke.
- Smanjenje upotrebe veštačkih đubriva čiji procenat može biti obračunat
   prema kapacitetu kapljača i prema dužini kapajućih traka.
- Smanjenje radne snage, jer su ovi sistemi mehanički ugrađeni.
- Pluvio® upotreba trake umanjuje troškove održavanja jer je smanjen broj priključaka.

pluvio
pluvio
pluvio
pluvio
pluvio    pluvio
pluvio    pluvio