Mikroorošavanje

MIKRORASPRSKIVAČI

Orošavanje se izvodi u zaštićenom prostoru i na otvorenom. U zaštićenom prostoru radi se orošavanje u cilju navodnjavanja stojećim i/ili visećim mikrorasprskivačima i u cilju regulisanja vlažnosti vazduha ili hlađenja.

U zavisnosti od proizvođača i tipa mikrorasprskivača koji se koriste za za navodnjavanje u zaštićenom prostoru njihovi prečnici raspršivanja su od 3m do 8m, najčešće 5m, i protoci se kreću od 20 l/h pa do 100 l/h. Optimalan radni pritisak je uglavnom oko 2 bara.

Primeri mikrorasprskivača sa rotirajućim glavama:

mikroorosavanje
mikroorosavanje

Pored mikrorasprskivača sa rotirajućim glavama postoje i mikrorasprskivači sa nerotirajućim elementima, na kojima nema šta da se pokvari. Čak i u slučaju da dođe do zapušavanja, jednostavno se odvije "kapica", rupica na telu se pročisti iglom, kapica se vrati i mikrorasprskivač je spreman za rad. Idelani su za navodnjavanje voćnjaka podignutih na lakopropusnom (peskovitom) zemljištu i u slučajevima kada biljke imaju razgranat korenov sistem, kada crevo kap po kap ne može jednostavno da dopre do perifernih žila. U zaštićenom prostoru se koriste za navodnjavanje-orošavanje principom odozgo na dole.

Primeri mikrorasprskivača sa nerotirajućim elementima:

mikroorosavanje

Ugao zahvata kod nerotirajućih mikrorasprskivača je 180° ili 360°. Po mogućstvu uvek preporučujemo modele koji imaju antiinsekt dodatak – da insekti ne mogu da slete na diznu ili uđu u nju.

Regulacija vlage i rashlađivanje

Za regulaciju vlage i rashlađivanje koriste se fogeri koji vodu pretvaraju u maglu. Što su čestice vode sitnije utoliko je rad fogera bolji. Treba uvek voditi računa o radnom pritisku fogera i po mogućstvu uvek održavati pritisak na gornjoj granici jer će čestice vode biti sitnije.

Kada sitne čestice vode dođu u kontakt sa toplim vazduhom onda voda isparava i oduzima toplotu vazduhu – hladi ga. Na ovaj način, pored povećanja relativne vlažnosti vazduha u zaštićenom prostoru, snižava se i temperatura. To je posebno značajno kod biljaka koje cvetaju jer ako je temperatura veća od 350C kod najvećeg broja biljaka polenov prah je na toj temperaturi sterilan tako da oplodnja izostaje a sa njom i prinos.

Investicija za pumpu koja bi obezbeđivala radni pritisak u intervalu 3-4 bara i automatiku sa kojom bi se regulisala vlažnost i temperatura je na nivou oko 500 eur a cena instalacije zavisi od veličine objekta. Na ovaj način može se veoma uspešno rešiti i ožiljavanje reznica – u praksi se postiže procenat ožiljenih sadnica veći i od 97%.

mikrorasprskivaci
mikrorasprskivaci
mikrorasprskivaci
mikrorasprskivaci

Kontaktirajte nasPošaljite nam poruku

Kontakt forma

ATP Irrigation d.o.o.

ATP Irrigation d.o.o. posluje pod ovim nazivom od 2005. godine, a prethodno, kao ATP GROUP, od 1998. godine, tako da smo na tržištu Srbije prisutni već 20 godina. Radno vreme kompanije: Radnim danom od 8-16h, subotom 08-12h.

Adresa

ATP Irrigation
Bulevar Oslobođenja 172
11040 Beograd, Srbija

Pronađite nas
mode_edit