Kalkulator za sakupljač voća

Ime i prezime
Telefon
Email
Vrsta voća
NAPOMENA: Učinak zavisi od pripremljenosti plantaže: visina trave, poravnjatost terena, prinos...
Površina (ha)
Očekivan prinos (t/ha)
Udaljenost od Beograda (km)
Izaberite jednu od opcija ispod
Sami preuzimate u ATP-u sakupljač, pokupite voće i vratite sakupljač u ATP
ATP doveze sakupljač, vrši obuku i taj dan sakuplja voće, ostale dane voćar sam radi, ATP vraća sakupljač (putni trošovi u 2 smera i 2 dnevnice uključeni u cenu)
ATP doveze sakupljač, pokupi voće (1 radnik na sakupljaču) i vraća sakupljač (putni trošovi u 2 smera, smeštaj, ishrana i dnevnice uključeni u cenu)
Izveštaj na e-mail adresu
Želim da mi pošaljete proračun na e-mail adresu
Ukupno
mode_edit