Povijači za grane

POVIJAČI ZA GRANE

Povijanje grana je agrotehnička mera koja se primenjuje u cilju uspostavljanja balansa između vegetativnog porasta i formiranja generativnih pupoljaka. Zajedno sa rezidbom predstavlja važnu meru prilikom formiranja uzgojnih oblika naročito kod gustih sistema sadnje i intenzivnog uzgoja voća. Povijanjem grane u manje-više horizontalan položaj savladavamo apikalnu (vršnu) dominaciju čime smanjujemo vegetativan porast i stimulišemo formiranje cvetnih pupoljaka. Na taj način biljke ranije stupaju na rod, formiraju manje vegetativne mase i više plodova.

Sa povijanjem se može početi sa kretanjem vegetacije, i to tanjih grana iz prethodne vegetacije koje smo rezidbom ostavili, a zaklapaju oštar ugao, kao i mladih mladara u toku vegetacije i to pre nego što mladari zadrvene.

Povijanje grana se do sada uglavnom radilo čačkalicama ili različitim vezivima, što je zahtevalo dosta vremena i rada. Danas se povijanje grana uglavnom izvodi pomoću plastičnih povijača. Sa plastičnim povijačima je mnogo lakše i brže raditi, a mogu se koristiti više godina.

ATP IRRIGATION u ponudi ima dva tipa povijača:
- K-tip povijača za mlade grane (do 2. god starosti)
- S-tip povijača za starije grane (preko 2. god starosti)

Povijači su UV stabilsani, izuzetne jačine, ne pucaju, sa radijusom postavljenim tako da ne dolazi do očenjivanja grana. Lako i brzo se montiraju.

 Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na telefon 011/266-18-57 ili na pisati na e-mail

povijač za grane
povijač za grane
povijač za mlade grane
povijač za grane
povijač za grane
povijač za stare grane

Vaš,

mode_edit