ZAŠTITA OD MRAZA

Zaštita od mraza

TORANJ PROTIV MRAZA

EOLE

Zaštita od mraza

EOLE toranj koristi najnoviju tehnologiju za sprečavanje i ublažavanje štete uzrokovane niskim temperaturama. Kroz napredni sistem kontrole klime obezbeđuje ravnomernu distribuciju toplote kako bi se sprečilo stvaranje mraza i štete na biljkama.

INOVATIVNO REŠENJE U BORBI PROTIV MRAZA

zastita od mraza
Zastita od mraza
Ekoloska zastita od mraza
KAKO SISTEM FUNKCIONIŠE?

1. Zahvaljujući integrisanim senzorima vlažnosti i temperature sistem se automatski pokreće kada senzori detektuju temperaturu ispod 0°C (ali će zaštita biti efikasna samo za mrazeve usled termičke inverzije


2. Sistem topliji vazduh, blokiran u gornjim slojevima, na 10-20m iznad tla, usisava i usmerava ka tlu i biljkama, istiskujući hladan vazduh (pomerajući sloj hladnog i težeg vazduha)

3. Ovo menja temperaturu okoline u prvih 10-ak metara visinski od tla, obezbeđujući kontastan protok vazduha od 360° i stvarajući neophodne uslove da spreči mraz i oštećenja biljaka

4. Ovaj efekat stimuliše cvet da proizvodi apscisinsku kiselinu koja povećava toleranciju na mraz i kretanje vode iz centra prema periferiji ćelije
Zaštita od mraza

zastita od mraza
Zastita od mraza

SISTEM DELUJE U SLUČAJEVIMA TERMIČKE INVERZIJE

Termička inverzija kao pojava se prirodno javlja u sumrak. Toranj protiv mraza usisava topliji vazduh koncentrisan u gornjim slojevima i spušta ga do tla gde su biljke. Stalnim strujanjem gornji, topliji vazduh, zagreva donji najhladniji sloj i sprečava pojavu mraza.

Ova pojava stimuliše cvet da proizvodi aspcisinsku kiselinu, što povećava njegovu toleranciju na mraz i kretanje vode iz centra na spoljašnju stranu.

Zastita od mraza
mode_edit