Stalnorađajuće sorte sadnica jagoda

Povratak na odabir sorti jagoda

STALNORAĐAJUĆE SORTE JAGODA

Stalnorađajuće, ili remontantne sorte su biološki predisponirane da sukcesivno cvetaju i donose rod u toku većeg dela vegetacionog perioda (maj–oktobar). Poslednjih godina, posebno u Evropi, njihova proizvodnja dobija na značaju, jer se time produžava sezona gajenja jagoda i smanjuje uvoz u periodu deficita jagoda na tržištu, a radna snaga se ravnomernije raspoređuje. Zahvaljujući visokim kumulativnim prinosima, dugom periodu plodonošenja (5 meseci) i aromatičnim plodovima remontantne sorte postaju sve atraktivnije za gajenje.

Ono što još uvek predstavlja problem kod stalnorađajućih sorti jeste nešto lošiji kvalitet ploda u poređenju sa jednorodnim sortama kao i veća osetljivost prema bolestima. Još jedan od važnih zahteva prilikom stvaranja novih stalnorađajućih sorti jeste i povećanje otpornosti prema visokim temperaturama u toku letnjeg perioda. Oplemenjivačkim programima teži se stvaranju novih sorti koje prevazilaze postojeće nedostatke, imaju krupnije plodove, dobru skladišnu sposobnost i visoku produktivnost.

jagoda sadnica dijamante

Stvorena je u Kaliforniji ukrštanjem dve selekcije Cal 87.112-6 x Cal 88.270-1. Zamenila je sortu Selva, koja je bila dugo dominantno zastupljena u Kaliforniji i ostalim delovima Amerike.

Bokor je umereno bujan, otvoren sa srednje izraženom produktivnošću. Prinos: 530-580 g/bokoru. Superiornija je od sorte Selva po krupnoći i ukusu svežeg ploda, tolerantnosti na crvenog pauka i otpornosti na pepelnicu. Plod joj je nešto sitniji u poređenju sa sortom Elsionore (mase oko 20 g), ali je mnogo boljeg hemijskog sastava.

dijamante sadnica jagoda    dijamante sadnice jagoda

stalnorađajuća jagoda dijamante

Stvorena je u Kaliforniji ukrštanjem dve selekcije Cal 70.3-117 x Cal 71.98-605. Pripada grupi dnevno-neutralnih sort i dugo je bila dominantno zastupljena sorta u Kaliforniji i ostalim delovima Amerike.

Bokor je umereno bujan. Prve zrele plodove produkuje 30 dana nakon sadnje. Plod je srednje do izduženo konusan ili trapezast, čvrst i tamno crvene boje. U poređenju sa ostalim stalnorađajućim sortama dosta dobrog, ali pomalo suvog ukusa. Često ima izraženu šupljinu unutar ploda. Pogodna je za preradu i svežu potrošnju.

jagoda stalnorađajuća dijamante

Stvorena je u Kaliforniji ukrštanjem dve selekcije Cal 87.112-6 x Cal 88.270-1. Odlikuje se visokom produktivnošću u poređenju sa ostalim dnevno-neutralnim sortama. Konstantno produkuje plodove dok postoje optimalne temperature i uslovi za oplodnju.

Bokor je veće bujnosti u poređenju sa sortom Selva. Pokazuje visoku otpornost prema uslovima sredine. Dosta je otporna prema pepelnici i antraknozi, a visoku otpornost pokazuje i na grinje. Nešto veću osetljivost ispoljila je prema Verticilijumu pa je zdrav sadni material i dobra priprema zemljišta od suštinskog značaja za uspeh gajenja ove sorte. Splada u grupu kasnih sorti. Odlikuje se krupnim, sjajnim plodovima i većim prinosom u poređenju sa sortom Selva i Seascape. Plod je konusnog ili srcastog oblika, tamnjije crvene boje. Izuzetnog je ukusa. Pogodna je i za preradu i za svežu potrošnju.

jagoda sadnica dijamante


Harmoni® "P061103"* je izbor kompanije Vissers America BV koja nastavlja da proizvodi dobre sorte, čak i u lošijim klimatskim uslovima. Harmony je sorta koja ima potencijal da sve svoje cvetove razvije u plod. Plodovi imaju veoma lep sjaj i boju. Čvrstoća i ukus su dobri. Seme je malo dublje u koži. Sorta je tolerantna na prouzrokovače truleži i plamenjače i napade tripsa.

dijamante sadnica jagoda   dijamante sadnica jagoda   dijamante sadnice jagoda

mode_edit