Otkup kornišona

Napomena: Samo za Kruševački region

Za sada, isključivo u regionu Kruševca organizujemo na više otkupnih mesta (Konjuh, Kaonik, Maskare) proizvodnju kornišona u špaliru. Mi obezbeđujemo rasad i oko 70% repromaterijala, tehnologiju, pratimo proizvodnju, osiguravamo istu od elementarnih nepogoda, vršimo otkup i kalibrisanje kornišona u klasama 2-5cm, 3-6cm, 4-7 cm, 5-8 cm, 6-9 cm i 9-12 cm. Najveća količina kornišona se izvozi a jedan deo se plasira i na domaćem tržištu.

Rasađivanje se obavlja početkom maja a berba počinje u drugoj polovini juna i traje do polovine septembra. Godišnji kapaciteti su oko 3.000 t a mogu se, po potrebi, proširiti do 4.000 t. Prepoznatljivi smo na tržištu prerađivača po kvalitetu isporučenih kornišona a kod kooperanta po redovnosti plaćanja.

hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel
hidrogel