Aktuelnosti / Krediti Banke Intesa

krediti

Firma ATP IRRIGATION d.o.o. u saradnji sa Banca Intesa nudi kredite za sisteme navodnjavanja na 60 meseci sa valutnom klauzulom.


Kamata od 5,9 ili 6,9 % godišnje fiksno (bez promenljivog dela kamte).Uslovi i potrebna dokumentacijaValuta: EUR - u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita

Iznos kredita:

Maksimalno do 300.000,00 EUR
Obavezno je učešće klijenta od min 20% u iznosu kredita.

Namena:

Namene finansiranja su:
• Zamena sistema za navodnjavanje

Rok otplate:

Do 60 meseci

Grace period:

Do 6 meseci

Dinamika otplate:

U jednakim mesečnim, kvartalnim i polugodišnjim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan otplate anuiteta

Kamatna stopa:

• Registrovana poljoprivredna gazdinstva sa prometom preko namenskog računa (u BIB ili u drugoj banci) preko 3 miliona dinara u poslednjih 12 meseci:

5,9% godišnje, fiksna, proporcionalni metod obračuna (28/31-360)


• Registrovana poljoprivredna gazdinstva sa prometom preko namenskog računa (u BIB ili u drugoj banci) preko 3 miliona dinara u poslednjih 12 meseci

6,9% godišnje, fiksna, proporcionalni metod obračuna (28/31-360)


Kamata se obračunava i naplaćuje u skladu sa dinamikom otplate i u toku grace perioda.

Naknada za
obradu zahteva:

1,5% jednokratno, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj

Naknada
za monitoring:

0,5% godišnje na ostatak duga, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna/uplate

Naknada za
prevremenu otplatu:

2,00% na prevremeno otplaćeni iznos, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan otplate.

Način puštanja
kredita:

Prenosom na račun prodavca/pružaoca usluge prema profakturi

Instrumenti obezbeđenja:

Obavezni instrumenti obezbeđenja – fizička lica RPG:

• Blanko solo menice, korisnika kredita, potpisane od strane nosioca Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva – korisnika kredita
• Jemstvo supružnika, ukoliko postoji
• Jemstvo povezanog pravnog lica/preduzetnika, ukoliko postoji
• I jedno od opcionih instrumenata obezbeđenja


Opcioni instrumenti obezbeđenja:

• Zaloga na predmetu kupovine, uz minimum 20% učešća (obavezno je osiguranje predmeta kredita od osnovnih rizika, osigurano kod, za Banku, prihvatljivog osiguravajućeg društva i vinkulacija polise osiguranja u korist BIB)
• Hipoteka I reda na nekretninama prihvatljivim za Banku


Potrebna dokumenta:

• Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
• Potvrda o registraciji gazdinstva
• Registracija gazdinstva (za određene kredite)
• Poresko rešenje i uverenje iz RUJP-a
• Listing prometa preko računa iz druge banke
• Ugovor o namenskom računu poljoprivrednika
• Fotokopija lične karte supružnika
• Dokumentacija za sadužnike i pokretno i nepokretno obezbeđenje kredita
• Saobraćajne dozvole za traktore, kombajne i vozila u vlasništvu
• Ugovori o kreditu kod druge banke
• Ugovori o zakupu zemljišta
• Dokazi o drugim prihodima u domaćinstvuZa sve bliže informacije obratite nam se putem mejla office@atpdoo.rs ili putem telefona:
011 /26 666 62
011 / 26 618 57
063 / 80 371 32krediti


 

atp

 

ATP Irrigation

Adresa: Bulevar Oslobođenja 172,
11040 Beograd, Srbija

Radno vreme:
Radnim danom od 8-16h,
subotom 08-12h

Tel: 011 / 26 618 57
Fax: 011 / 26 666 62
Mob: 063 / 80 371 32office@atpdoo.rs
www.atpdoo.rs