Aktuelnosti / Kupovina zemljišta za uzgoj borovnice

ATP IRRIGATION ima potrebu za pogodnom zemljom za uzgoj borovnice. Parametri koji su bitni za zemlju koja je pogodna za uzgoj borovnice:

  • Zemljište mora biti lakopropusno, sa malim sadržajem gline, ne sme biti depresija u kojima leži voda.

  • Ekspozicija mora biti da je zemljište okrenuto suncu tokom celog dana.

  • Obavezno je da postoje uslovi za navodnjavanje. Voditi računa o tome da nam je u periodu plodonošenja potrebno dnevno 30-40m3 vode.

  • Zemljište mora biti kiselo. Potrebna pH vrednosti u KCL-u u intervalu 4,2-4,8 ili pH u vodi u intervalu 5,2-5,8.

  • Procenat gline se toleriše do 30%. (čestice <0,002mm)

  • Potreban procenat humusa 8-12%.

  • Nadmorska visina do 500m ili od 1100 do 1400m.

  • Površina ne manja od 1ha.Svi zainteresovani prodavci se sa urađenom mehaničkom i hemijskom analizom zemljišta na Institutu za zemljište (ulica Teodora Drajzera broj 7, Beograd, telefoni: 011/26-67-199 i 011/26-67-123, e-mail: soils.institute@gmail.com), mogu analize i skicu parcele sa katastarskim brojem, katastarskom opštinom i potesom proslediti poštom, faksom, ili na e-mail adresu office@atpdoo.rs.
borovnica ili cips


 

atp

 

ATP Irrigation

Adresa: Bulevar Oslobođenja 172,
11040 Beograd, Srbija

Radno vreme:
Radnim danom od 8-16h,
subotom 08-12h

Tel: 011 / 26 618 57
Fax: 011 / 26 666 62
Mob: 063 / 80 371 32office@atpdoo.rs
www.atpdoo.rs