Ostalo / Povijači za grane

Povijanje grana je agrotehnička mera koja se primenjuje u cilju uspostavljanja balansa između vegetativnog porasta i formiranja generativnih pupoljaka. Zajedno sa rezidbom predstavlja važnu meru prilikom formiranja uzgojnih oblika naročito kod gustih sistema sadnje i intenzivnog uzgoja voća. Povijanjem grane u manje-više horizontalan položaj savladavamo apikalnu (vršnu) dominaciju čime smanjujemo vegetativan porast i stimulišemo formiranje cvetnih pupoljaka. Na taj način biljke ranije stupaju na rod, formiraju manje vegetativne mase i više plodova.


Sa povijanjem se može početi sa kretanjem vegetacije, i to tanjih grana iz prethodne vegetacije koje smo rezidbom ostavili, a zaklapaju oštar ugao, kao i mladih mladara u toku vegetacije i to pre nego što mladari zadrvene.


Povijanje grana se do sada uglavnom radilo čačkalicama ili različitim vezivima, što je zahtevalo dosta vremena i rada. Danas se povijanje grana uglavnom izvodi pomoću plastičnih povijača. Sa plastičnim povijačima je mnogo lakše i brže raditi, a mogu se koristiti više godina.


ATP IRRIGATION u ponudi ima dva tipa povijača:
K-tip povijača za mlade grane (do 2. god starosti)
S-tip povijača za starije grane (preko 2. god starosti)


Povijači su UV stabilsani, izuzetne jačine, ne pucaju, sa radijusom postavljenim tako da ne dolazi do očenjivanja grana. Lako i brzo se montiraju.


povijaci
K i S tip povijača


povijaci    povijaci


povijaci    povijaci


povijaci 

atp

 

ATP Irrigation

Adresa: Bulevar Oslobođenja 172,
11040 Beograd, Srbija

Radno vreme:
Radnim danom od 8-16h,
subotom 08-12h

Tel: 011 / 26 618 57
Fax: 011 / 26 666 62
Mob: 063 / 80 371 32office@atpdoo.rs
www.atpdoo.rs