Otkup / Borovnice

Zainteresovani smo da ponudimo našim budućim kooperantima, proizvođačima borovnice sledeće:


- Ugovore, koji će štititi obostrane interese,


- Vrhunski, bezvirusni, holandski sadni materijal proizveden od strane proizvođača koji kupuje plodove i to sortiment koji mi preporučujemo, odnosno, koji naš partner zahteva:

    1. Duke
    2. Huron


otkup borovnica

- Sisteme navodnjavanja koji su se u prethodnih 14 godina na tržištu Srbije pokazali kao sistemi koji su veoma otporni na zapušavanje čak i kada u vodi ima dosta i gvožđa i kamenca, a sam ATP IRRIGATION se dokazao u projektovanju i izvođenju sistema kap po kap,


- Na osnovu blagovremeno urađene hemijske i mehaničke analize zemljišta i hemijske analize vode obezbedićemo odgovarajuće supstrate, osnovna i vodotopiva đubriva, definisaćemo tehnologiju navodnjavanja i ishrane sa mogućnošću plaćanja đubriva u agroroku,


- Uradićemo standardnu tehnologiju zaštite, uskladiti je sa normativima EU i obezbediti po najkonkurentnijim cenama na tržištu neophodne pesticide sa mogućnošću plaćanja u agroroku,


- Pratićemo Vašu proizvodnju tokom vegetacije i berbe i po potrebi vršiti korekcije tehnologije ishrane i navodnjavanja,


- Pomoći ćemo Vam da standardizujete proizvodnju prema GLOBAL GAP standardu, što Vam obezbeđuje izvoz na EU tržište i bolju cenu,


- Obezbedićemo najpovoljnije uslove osiguranja roda od elementarnih nepogoda,


- Obezbedićemo ambalažu i otkupićemo Vaš rod i nakon prijema u Holandiji i cene na berzi u momentu prijema isplatiti Vašu cenu u celosti.


otkup borovnica

otkup borovnica    otkup borovnica

otkup borovnica    otkup borovnica

otkup borovnica


 

atp

 

ATP Irrigation

Adresa: Bulevar Oslobođenja 172,
11040 Beograd, Srbija

Radno vreme:
Radnim danom od 8-16h,
subotom 08-12h

Tel: 011 / 26 618 57
Fax: 011 / 26 666 62
Mob: 063 / 80 371 32office@atpdoo.rs
www.atpdoo.rs