Sistemi za navodnjavanje / Razvodna creva

Za razvod koristimo okiten creva i Lay Flat creva.


Okiten creva


Urađena su od polietilena PE100 ili PE80. Preporučujemo okiten creva od originalnog materijala koja imaju stepen sigurnosti 2,5. To znači da je pritisak pucanja creva 2,5 puta veći od radnog pritiska. Uobičajeni radni pritisci su 6, 10, 16, 20 i 25 bara.


Okiten creva preporučujemo za transport vode od izvora napajanja do plantaže, kada su rastojanja veća od 200-300m, kada treba savladati veće visinske razlike od 10-20m od izvora do plantaže i kada se razvodni sistemi rade podzemno, kao kod plantaža voća.


Do prečnika 110mm okiten creva se rade u koturima, a ako prečnik prelazi 110mm, kao cevi i spajaju se polidifuzionim zavarivanjem.


razvodna creva razvodna creva

Prednosti polietilenskih cevi:
- Mala specifična težina;
- Dobra fleksibilnost;
- Dobra hemijska otpornost;
- Mali gubici pritiska;
- Otpornost pri pokretanju tla;
- Glatka unutrašnja površina i otpornost na stvaranje naslaga;
- Otpornost na UV zračenje;
- Zdravstvena ispravnost u dodiru;

Mašina za zavarivanje okitena

Lay Flat creva


Plastična, tankozidna, armirana i UV stabilisana creva prečnika od 2-4" i za radne pritiske 3-4 bara, po potrebi i do 16 bara. Veoma su praktična za razvode u povrtarstvu i ratarstvu i svuda gde su radni pritisci do 4 bara. Po ceni su veoma slična sa okiten crevima ali veoma jednostavna manipulacija im je glavna prednost u odnosu na okiten. Za lay flat creva koristi se poseban fiting i alat za montažu.
 

atp

 

ATP Irrigation

Adresa: Bulevar Oslobođenja 172,
11040 Beograd, Srbija

Radno vreme:
Radnim danom od 8-16h,
subotom 08-12h

Tel: 011 / 26 618 57
Fax: 011 / 26 666 62
Mob: 063 / 80 371 32office@atpdoo.rs
www.atpdoo.rs