Sistemi za navodnjavanje / Magnetno oplemenjivanje vode

Primena magnetno oplemenjene vode u poljoprivredi


Brojna istraživanja, uglavnom ruskih naučnika, dokazala su izuzetno povoljan uticaj magnetno oplemenjene vode na biljni i životinjski svet.


Iz velikog broja naučnih radova objavljenih na tu temu izdvojićemo nekoliko rezultata naučnika V.V. Lisina i L.G. Molčanove. Prema njihovim istraživanjima ostvarena su sledeća povećanja prinosa: Paradajz - 18%, paprika - 25%, luk i šargarepa - preko 22%, kukuruz - preko 27%, suncokret - preko 20%, soja - preko 40%.


Pored prinosa poboljšan je kvalitet i trajnost plodova, a zalivanje magnetno oplemenjenom vodom poboljšava i klijavost semena i znatno olakšava proizvodnju rasada. Takođe, postiže se povećana otpornost na bolesti i prouzrokovače truljenja za oko 10 – 30%. Time se postiže znatna ušteda na hemijskim preparatima za zaštitu, proizvod koji se na takav način dobija je zdravstveno ispravan bez ikakve bojazni da ima ostataka hemijskih suspstanci. Takav proizvod ima više šansi da bude plasiran na inostrano tržište i više mogućnosti da dobije etiketu proizvoda sa oznakom zdrave hrane. Upotreba AquamagnetiC uređaja je veoma poželjna u organskoj proizvodnji.


magnetno oplemenjivanje vode

U povrtarstvu značajno pospešuje klijavost i rast. Moguće je oko sedam dana kasnije posejati seme i time uštedeti na troškovima grejanja i do 15%. Upotrebom magnetno oplemenjene vode ubrzava se rast i sazrevanje. Moguće je ranije obaviti berbu i pre konkurencije izaći na tržište ili kasnije izneti rasad i smanjiti uticaj poznih mrzeva na njega.


U voćarstvu pored povećanja prinosa, kavaliteta i trajnosti plodova ostvarena su povećanja otpornosti na bolesti i na truljenje za 10-30% (kod šljive za 33%). Samim tim smanjuje se upotreba hemijskih preparata za zaštitu i dobijamo jeftiniju proizvodnju sa zdravijim plodovima. U ratarstvu ubrzava i pospešuje rast i sazrevanje i na taj način ostavlja više vremena za pripremu zemljišta za sledeću setvu.


U proizvodnji cveća eliminišu se fleke na listovima nastale od prisustva krečnjaka u krečnjaka I povećava se bujnost I razvijenost biljaka.


U povrtarstvu i voćarstvu primena magnetno oplemenjene vode se može vršiti preko sistema navodnjavanja, npr. ''kap po kap''. Značajno se produžava vek sistema navodnjavanja i orošavanja na taj način što se sprečava stvaranje naslaga kamenca.


Uređaj je trajan. Njegov blagotvoran efekat u intenzivnoj proizvodnji je još izraženiji.


magnetno oplemenjivanje vode

Navedeni rezultati jasno govore o isplativosti primene magnetno oplemenjene vode.


Više o samom uređaju možete pročitati na sledećem linku: oplemenjivanje vode


magnetno oplemenjivanje vode

magnetno oplemenjivanje vode

magnetno oplemenjivanje vode


 

atp

 

ATP Irrigation

Adresa: Bulevar Oslobođenja 172,
11040 Beograd, Srbija

Radno vreme:
Radnim danom od 8-16h,
subotom 08-12h

Tel: 011 / 26 618 57
Fax: 011 / 26 666 62
Mob: 063 / 80 371 32office@atpdoo.rs
www.atpdoo.rs