Trakasti sistemi "kap po kap"


Vaš sistem ne kupujte na brzinu da kajanje ne bude natenane!!!

Imamo moć da zalivamo dan i noć

Ne gledajte u nebo, zovite ATP Irrigation!!!

U praksi dokazano najbolji kapljači

kapljač za trakasta creva

Ova kapaljka ima veliki protok, obezbeđuje  ravnomernost protoka na velikim dužinama redova i ne zapušava!!!

Debljina zida trake  0,15 - 0,40 mm, raspored kapaljki na 15cm do 1,5m (max protok 14 l/h po dužnom metru za p=1 bar), protok ravnomeran i na velikim dužinama redova, funkcionišu i na malim pritiscima (zalivanje iz cisterne) i na terenima sa velikim nagibom (dokazano za pad od 38%).

Protok kapaljke 2.1 l/h za p=1bar (ili 1.2 l/h)

Ravnomernost protoka: Za prečnik trake 17mm na 100m za korak 20cm i na 200m za korak 30cm. Za prečnik trake 22mm na 300m za korak 30cm.

ATP-ove PLUVIO TRAKE - NAJOTPORNIJE NA ZAPUŠAVANJE

ATP-ove TRAKE NAJBRŽE ZALIVAJU!!!

Razlika u odnosu na konkurentske trake uočljiva je posle samo 20 minuta zalivanja!!!

uporedni test traka

NAPOMENA: Ovaj eksperiment smo spremni da ponovimo  bilo kada i uporedimo naše trake sa konkurentskim, kako po brzini zalivanja, tako i po ravnomernosti protoka

Sistemi montirani pre 9 (devet) godina i danas funkcionišu!!! To govori o kvalitetu kapljača - ne zapušava - i kvalitetu trake - izdržljiva!!!

KADA JE KRITERIJUM NABAVKE KVALITET FUNKCIONISANJA SISTEMA, ONDA ATP, NA SREĆU, NEMA KONKURENCIJU!!!

korisničko ime

lozinka