Automatsko navodnjavanje i fertirigacija

Vrhunske rezultate u proizvodnji voća i povrća teško je postići bez automatizacije navodnjavanja i prihrane vodotopivim đubrivima. Predstavićemo IRRITEC-ov Shaker Pro (pogledaj VIDEO), potpuno automatizovan sistem gde se otvaranje i zatvaranje elektromagnetnih ventila može realzovati ili po projektovanom vremenu uključivanja i isključivanja ili senzor vlažnosti iste uključuje i isključuje.

Ovaj uređaj sa 4 tanka za đubriva i jednim za kiselinu idealan je kada morate uraditi demineralizaciju vode usled njenog lošeg hemijskog sastava i potom dodavati đubriva i mikroelemente. Uređaj se može uspešno koristiti i ako imate dve različite kulture i za svaku uradite poseban program prihrane sa po 2 tanka i zajedničkom kiselinom.
Shaker Pro možete povezati sa senzorima vlažnosti, kiše, temperature, vetra, globalne radijacije, zatim radio vezom sa elektromagnetnim ventilima na udaljenim zonama, sa meteo stanicom. Programiranje Shaker-a Pro ili korekciju unetih parametara možete uraditi i daljinski. SHAKER PRO - PRAVI UREĐAJ ZA OSTVARIVANJE VISOKIH PRINOSA I VRHUNSKOG KVALITETA VOĆA I POVRĆA.

Idealno je kada Shaker PRO povežete sa otvorenim Mix tankom. Dodavanjem kiseline u reakciji sa bikarbonatima oslobađa se ugljendioksid i jedino na ovaj način on može da ode u atmosferu, a vi ćete ostvariti na plantaži pouzdanu pH vrednost.

Za kvalitetno projektovanje, montažu i programiranje ATP IRRIGATION Vam sa zadovoljstvom stoji na raspolaganju.