Preparati

Hidrogel

Hidrogel je sredstvo kojim se rešava problem nedostatka vlage u zemljištu.

hidrogel

Hidrogel je beli kristal, različite granulacije (sličan šećeru). Inkorporira se u zemljište na dubinu od 5 do 15cm, u zavisnosti od kulture i namene, i u kontaktu sa vlagom 10 puta uvećava zapreminu. Ima 100 puta veću moć upijanja od čestice gline iste veličine. Hidrogel ostaje nerazložen u zemljištu četiri godine nakon primene. Biološki čist preparat, njegova pH vrednost iznosi 7,5 – 8 i pogodan je za kisela zemljišta. U zoni primene hidrogela odigrava se veoma burna mikrobiološka aktivnost.

Upija površinsku vlagu, kapilarnu vlagu i ne dozvoljava gubljenje vode iz zemljišta. U slučaju prisustva veće količine vode, hidrogel je propušta u dublje slojeve a biljci pruža onoliko koliko joj je potrebno. Zajedno sa vodom upija i hranljive materije (soli) koje su teško dostupni biljkama. Upotrebom hidrogela sprečava se ispiranje hranljivih soli iz zemljišta. Hidrogel je sredstvo koje sporo gubi vlagu, čak i onaj procenat vlage koji se izgubi uvek se nadoknađuje iz vazdušne vlage preko noći ili iz kapilarne vlage koja je uvek prisutna bez obzira kolika je suša.

Prilikom kontakta sa česticama gline, vrši njihovo želiranje (opkoljava čestice gline).

hidrogel

Namenjen je za sve biljne vrste i za sve tipove zemljišta, naročito je pogodan za aridna i semiaridna područja sa malo padavina (područja sa suvom klimom, visokim temperaturama gde su velika isparavanja a količina padavina mala).

Hidrogel je najveću primenu našao u poljoprivredi: za naklijavanje semena, zasnivanje novih voćnjaka, vinograda, zasada jagoda, malinjaka, prilikom proizvodnje rasada, kalemova. Veoma je koristan u rasadničarskoj proizvodnji u rasadnicima voća, povrća, agruma, cveća.. Izuzetno koristan prilikom pošumljavanja. Primenu je našao i u pejzažnoj arhitekturi između ostalog prilikom zasnivanja travnjaka. Hidrogel se sve češće koristi u proizvodnji lubenica, dinja, krastavaca, paprike, paradajza, tikvi, krompira, šećerne repe, soje, duvana i svuda gde nalazi ekonomsko opravdanje.

Primena hidrogela je u zavisnosti od kulture. Za detaljnije informacije o primeni Hidrogela pišite nam putem sajta, pozovite nas ili posetite.

Trifender WP

Mikrobiološki preparat

Ovaj preparat spada u grupu oplemenjivača zemljišta, biološke zaštite staništa i biljaka. Prvenstveno se koristi za dezinfekciju zemljišta od najopasnijih patogenih gljiva: Pythium, Phytophthora, Rizocotonia, Verticillum, Fusarium, Sclarotina i dr.

TRIFENDER WP je nosilac gljiva Trichoderma asperellum u koncentraciji 5x108 konidija/g.

Preparat u sebi sadrži mikroorganizme koji u zemljištu imaju višestruku namenu. Pored podsticanja razvoja biljke kroz oslobađanje hranjivih elemenata čime jača imuni sistem biljke, gljiva Trichoderma ima antibiotičko svojstvo na uništavanje patogenih gljiva. Enzim koga ispušta ova gljiva je Chitihaza i antibiotik Gliotoksin i Viridin deluju na micelije (mikrosklerocije i teleutospore) patogenih gljiva, tako što uništava njihove spore i kolonizira okolinu korena kulturnih biljaka i tako ga štiti od zaraza. Ovo je naročito izraženo kod biljaka koje ne podnose monokulturu. U tu grupu spadaju: lubenice, krastavci, suncokret, uljana repica, soja, šećerna repa, jagoda, paprika, paradajz, krompir, vinova loza, malina i dr.

Upotrebom preparata TRIFENDER WP mi u zemljištu balansiramo odnose hranjivih elemenata koji direktno utiču na proces klijanja, nicanja i ukorenjivanja. Pored toga u praksi se pokazalo kao zaštitno sredstvo od patogenih gljiva za sve vrste kulturnih biljaka. TRIFENDER WP ponaša se kao selektivni preparat koji unuštava samo patogene gljive, a ostaju korisne.

Za koje biljne vrste je namenjen TRIFENDER WP?

Za sve vrste kulturnih biljaka. U povrtarstvu naročito kod: paradajza, paprike, krastavca, lubenice, dinje, tikvice, suncokreta i slično. U ratarstvu kod suncokreta, šećerne repe, pšenice, kukuruza, uljane repice, slaćice, soje i dr. U voćarskoj proizvodnji daje izvrsne rezultate kod: vinove loze, maline, jagode i dr. U cvećarstvu prilikom setve ili rasađivanja.

Zašto predlažemo upotrebu TRIFENDERA WP?

• Zato što deluje kao biostimulator, leči zemljište i klijance, korenov sistem i kompletnu biljku od najopasnijih patogenih gljiva • Zato što za pojedine biljne vrste omogućava monokulturu, a za jače zaraze smanjuje vreme plodosmene za duplo • Zato što smanjuje stres biljaka i omogućava bolje usvajanje hraniva iz zemljišta • Trichoderma asperellum je vrsta koja može hranljive materije prevesti biljkama u pristupačan oblik (Mn4+ →Mn2+, Cu2+ →Cu+, Fe3+ → Fe2+ ) • Zato što Trichoderma ima sposobnost da neutrališe toksine koje dolaze od biljaka zaražene od strane patogenih • Zato što se upotrebljava u proizvodnji zdrave hrane • Zato što se prilikom primene može mešati sa svim preparatima izuzev fungicida • Upotrebom preparata TRIFENDER WP, u zemljištu dolazi do izbalansiranog odnosa hranljivih elemenata koji direktno utiču na procese klijanja, nicanja i ukorenjavanja

Šta leči?

Upotrebom trifendera uspešno se eliminišu problemi: poleganje rasada, truleži klijanaca, zelenog uvenuća, bele i sive truleži, truleži korena i stabla, botritisa i plamenjače.

Način primene:

TRIFENDER WP je sitan prah koji se pre upotrebe rastopi u vodi, prvo u manjoj količini vode, a potom sipa u tank cisterne. Sredstvo se primenjuje 5-10 dana pre setve/rasađivanja. Prska se po površini zemljišta (supstrat se oprska a zatim izmeša lopatom) i potom frezom unese u zemljište. Praktično, primenjuje se u zadnjem freziranju pre setve ili rasađivanja.

Primena TRIFENDERA WP bi najpre trebala da bude preventivna. Ukoliko se u toku vegetacije pojavi problem, TRIFENDER WP se može koristiti zalivanjem useva sistemom kap-po-kap sa pojačanom dozom ili folijarnom primenom. Sredstvo deluje u roku od 5-10 dana od primene. Ovo zavisi od temperature i vlažnosti zemljišta. Deluje na temperaturama iznad 10°C.

hidrogel

Pakovanje je od 250gr.

SREDSTVO NIJE OTROVNO ZA LJUDE I ŽIVOTINJE. NE MEŠATI SA FUNGICIDIMA. KORISTI SE U PROIZVODNJI ZDRAVE HRANE.

hidrogel
kontrola borovnica
kontrola borovnica

Bioplant flora

Novo rusko organsko tečno đubrivo na bazi huminskih kiselina sa dodatkom makro i mikro elemenata, proizvedeno po najsavremenijoj tehnologiji za folijarnu prihranu, tretmane semena, sadnica, rasada i tretmane žetvenih ostataka

Povećava klijavost semena
Poboljšava razvoj korenovog sistema
Ubrzava rast i razvoj biljke
Deluje antistresno na biljku u nepovoljnim agroekološkim uslovima (mraz, suša, grad…)
Neutrališe negativno dejstvo pesticida, kod redovne primene i u slučajevima nepravilne primene pesticida
Poboljšava kvalitet ploda (ukupan sastav suve materije, šećera, proteina, vitamina)
Značajno povećava prinose (preko 30%)
Smanjuje potrebu za primenom ostalih đubriva i pesticida
Poboljšava kvalitet zemljišta (smanjuje sadržaj teških metala i radionukleida)
Ubrzava razlaganje žetvenih ostataka

bioplant

Hranljive i bioaktivne supstance đubriva Bioplant flora, deluju direktno na lisnu površinu, aktiviraju sintezu i protok hraniva i bioaktivnih supstanci u listu i njihov prenos do ostalih delova biljke.

U tehnologiji proizvodnje đubriva Bioplant flora, visokotehnološkim postupkom vrši se usitnjavanje krupnih molekula hranljivih materija i bioaktivnih supstanci. Dobijene supstance sa karakterističnim veličinama molekula postaju mnogo aktivnije, tako da je utrošak đubriva Bioplant flora samo 1l po hektaru (1l na 250l, maksimalno na 300l vode).

bioplant

Lako dostupan oblik huminskih jedinjenja stimuliše rast i ojačava imunološki sistem biljke. Poboljšava protok hranljivih materija u biljkama, povećava aktivnost metaboličkih procesa, što pozitivno utiće na otpornost biljaka u nepovoljnim agroekološkim uslovima (mraz, suša, grad, plavljenje, nepovoljan uticaj primene pesticida).

Kompleks mikroelemenata uključenih u đubrivo, pospešuje aktivnost enzima oksidaze i tako podstiče proces disanja i fotosinteze.

Đubrivo Bioplant flora namenjeno je svim kulturama. Primenjuje se kako na otvorenom polju, tako i u zatvorenom prostoru (plastenici, staklenici) i u sistemu hidroponskog gajenja.

bioplant

Priprema radnog rastvora

Bioplant flora se razređuje sa vodom u koncentraciji do radnog rastvora u skladu sa preporukama o primeni. Koristi se kako u čistom obliku, tako i u kombinaciji sa drugim preparatima. Đubrivo je kompatibilno sa drugim pesticidima. Pri mešanju sa pesticidima (fungicidi, herbicidi, insekticidi...) prvo treba rastvoriti đubrivo Bioplant flora. U rezervoaru prskalice sipati vodu do 2/3 zapremine i uz mešanje dodati potrebnu količinu đubriva. Tretmani đubrivom Bioplant flora se mogu vršiti do sedam puta u sezoni. Zamrzavanje i odmrzavanje đubriva ne utiče na njegova svojstva.

Preuzmite uputstvo za primenu u pdf formatu

Sastav:
Ekstrakt humusa 23%
Huminske kiseline 8%
Ukupan Azot (N) 1%
Kalijum ( K2O) 1,5%
Sadržaj suve materije 2,43%

U sastav đubriva Bioplant flora ulaze fulvo kiseline, aminokiseline, prirodni fitohormoni (regulatori rasta) i makro i mikro elementi (P, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, В, Мо, Mg, Ca, S, I, Se, Si) u helatnom obliku (lako usvojivom za biljke). PH 7,0-9,9

bioplant

Reference:
Ruska Akademija Nauka, Ruska Akademija Poljoprivrednih Nauka, Ukrajinska Akademija Agrarnih Nauka, Akademija Nauka Abhazije, Ufimski naučni centar, Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Državni tehnološki univerzitet, Institut za zemljište i agrohemiju Minsk-Belorusija, kao i mnogi drugi.

Za đubrivo Bioplant flora se može reći da je univerzalni –zaštitno – energetski kompleks, koji omogućava da biljka iznese sav svoj genetski potencijal u svim uslovima gajenja.

bioplant
kontrola borovnica
kontrola borovnica
kontrola borovnica
kontrola borovnica
kontrola borovnica
kontrola borovnica