Borovnice / Program zaštite i ishrane

program zastite i ishrane

Borovnica je vrsta koja je osetljiva na mnoge insekte i bolesti . Mnoge od ovih štetočina mogu se kontrolisati ili se njihova zastupljenost može svesti na minimum kroz adekvatnu negu i primenu agrotehničkih mera u zasadu prema tačno određenom programu.


Na osnovu blagovremeno urađene hemijske analize zemljišta i vode u mogućnosti smo da Vam obezbedimo odgovarajuće supstrate, osnovna i vodotopiva đubriva, definišemo tehnologiju navodnjavanja i ishrane sa mogućnošću plaćanja đubriva u agroroku.


- Izrađujemo standardnu tehnologiju zaštite, usklađenu sa normativima EU;
- Obezbeđujemo neophodna hemijska sredstva;
- Pratimo Vašu proizvodnju tokom vegetacije i berbe i po potrebi vršimo korekcije tehnologije ishrane i
  navodnjavanja;
- Pomažemo Vam da standardizujete proizvodnju prema GLOBAL GAP standardu i na taj način Vam obezbeđujemo izvoz na evropsko tržište i postizanje bolje cene. 

atp

 

ATP Irrigation

Adresa: Bulevar Oslobođenja 172,
11040 Beograd, Srbija

Radno vreme:
Radnim danom od 8-16h,
subotom 08-12h

Tel: 011 / 26 618 57
Fax: 011 / 26 666 62
Mob: 063 / 80 371 32office@atpdoo.rs
www.atpdoo.rs